Liczba odwiedzin strony: 26679 Osób na stronie: 3
 

Andrzejewska-Orzechowska Wanda. Kancelaria
notarialna

 
 
Andrzejewska-Orzechowska Wanda. Kancelaria
notarialna
 
Powstańców Śląskich 80b lok. 1
01-466 Warszawa
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 197 poz. 2026 - Upoważnienie do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. z dnia 9 września 2004 r.) Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Upoważnia się:...
Monitor Polski 1997 Nr 56 poz. 533 - Uznanie za rezerwat przyrody
ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. (M.P. z dnia 8 września 1997 r.) Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272 i Nr 54, poz. 349) zarządza...